Yasal Notlar

Kullanım Şartları ve Koşulları‎

‎Prysmiangroup.com sitesi Prysmian S.p.A. ("Prysmian Group", "Prysmian") tarafından sağlanan çevrimiçi bir bilgi ve iletişim hizmetidir. ‎Bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir veya güncellenebilir.‎

‎Fikri Mülkiyet‎

Bu web sitesine erişim, bu notlar kapsamında belirlenen kullanım şartlar ile koşullarının kabul edildiği anlamına gelir. Aksi belirtilmediği sürece, bu web sitesinde yayımlanan yazılar, görseller, fotoğraflar, grafikler ya da sesli görüntüler Prysmian Group (Copyright © 2014 Prysmian Group) veya Prysmian Group şirketleri veya lisans verenlerinin mülkiyetindedir, tüm hakları saklıdır. Sahibinin yazılı izni olmaksızın bunların tamamı ya da bir kısmı kopyalanamaz, değiştirilemez, kullanılamaz, çoğaltılamaz, aktarılamaz, karşıya yüklenemez, yayımlanamaz veya dağıtılamaz.

Aksi belirtilmediği sürece, Prysmian adı, PRYSMIAN ticari markası veya bu web sitesinde görüntülenen ticari markalar Prysmian veya Prysmian Group şirketleri veya lisans verenlerinin mülkiyetindedir.

Sahibinin yazılı izni olmaksızın bunların hiçbiri kopyalanamaz, değiştirilemez, kullanılamaz, çoğaltılamaz, aktarılamaz, karşıya yüklenemez, yayımlanamaz veya dağıtılamaz. Prysmian Group, yalnızca kişisel kullanım amacyla "Copyright © 2014 Prysmian Group" uyarısı ile elektronik olarak kopyalamaya ve bu web sitesinin basılı kopya bölümlerini yazdırmaya izin verir. Prysmian içeriklerinin veya markalarının yetkisiz kullanımı, Prysmian Fikri Mülkiyet ve Telif Hakkı haklarının ihlali olarak değerlendirilir ve geçerli kanunlara uygun olarak kovuşturulur.

‎Feragatname‎

Prysmian, bu web sitesinin içerdiği bilgileri toplamak ve sergilemek için makul özen kullanılmasına rağmen, doğruluğu, eksiksizliği, kullanışlılığı, kullanıcıların herhangi bir şekilde kullanımı konusunda hiçbir açık veya zımni garanti vermez ve burada doğan hatalar veya ihmaller için sorumluluk kabul etmez. Prysmian, kullanıcıların bu web sitesine girişi veya kullanıcıların herhangi bir içerik ile ilgili olarak, doğası ne olursa olsun doğrudan ya da dolaylı hiçbir sorumluluğu üstlenmez.

Kurumsal ve finansal bilgiler - Prysmian, yayımladığı kurumsal ve mali bilgilerin ilgili düzenleyici otoriteye sunulduğu veya başka bir şekilde yayımlandığı tarih itibariyle doğru olduğuna inanmaktadır. Bu tür bilgilerin web üzerinden paylaşılması, bilgilerin dosyalandığı tarihten bu yana herhangi bir değişiklik olmadığı veya bilginin, dosyalandığı veya başka bir şekilde yayımlandığı tarihten sonraki herhangi bir zamanda hala doğru olduğunun ima edildiği şeklinde anlaşılmamalıdır.

Ürün bilgileri - Ayrıca, mal satın almak isteyen taraf verilen bilgilerle yetinmemeli ve malların niteliği ve malların öngörülen kullanım şekline uygun olup olmadıkları konusunda özel sorgu yapmalıdır. Prysmian, bu Web Sitesinde açıklanan ürünlerde, önceden haber verilmeksizin, iyileştirme ve/veya değişiklik yapabilir.

İngilizce dili - Bu web sitesinde bulunan belgelerin çoğu orijinal halinde İngilizce yazılmış olup, belgelerin kolaylık sağlaması sebebiyle Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Tercümeleri hazırlarken, metnin genel akışını bozmadan, mümkün olduğunca harfiyen tercüme etmeye çalışıldı. Bununla birlikte, kaçınılmaz olarak, çeviride farklılıklar yaşanabilir ve bu durum gerçekleşirse, İngilizce metin geçerli olacaktır.

Hukuk terminolojisi - Tercümelerde, İtalyanca yasal kavramlar orijinal İtalyanca değil, İngilizce terimlerle ifade edilir. Söz konusu kavramlar, bu tür terimler diğer yargı alanlarının kanunları kapsamında anlaşılabileceği için İngiliz terimleri tarafından tanımlanan kavramlarla özdeş olmayabilir.

Bağlantılar

Buradan diğer sitelere yapılan bağlantılar yalnızca kullanıcının rahatlığı içindir. Prysmian, bu web sitesinden erişilebilen veya bu web sitesine erişebilen başka herhangi bir sitenin içeriğinden sorumlu değildir. Bu web sitesinden diğer sitelere bağlanmak kullanıcının sorumluluundadır ve kullanıcılar virüslere veya diğer unsurlara karşı yeterli önlem aldıklarından emin olmalıdırlar. Prysmian, bu tür sitelerin içeriği üzerinde kesinlikle hiçbir denetime sahip değildir ve üçüncü şahıs olarak bu sitelerde bulunan içerik, ve reklam materyalleri veya bunlarla sunulan ürünler veya hizmetlerden sorumlu değildir. Bu tür ürünler veya hizmetler hiçbir şekilde Prysmian tarafından sponsor edilmez, paylaşılmaz veya desteklenmez.

Kullanıcılardan Edinilen Bilgiler

Prysmian'a, örneğin e-posta veya World Wide Web sayfaları yoluyla, gönderilen malzemeler gizli sayılmaz. Prysmian, bu tür materyallere ilişkin olarak hak sahipliği elde eder ve bunlar üzerinde hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu nedenle, Prysmian, herhangi bir sınırlama olmaksızın, bu materyalleri çoğaltmak, kullanmak, ifşa etmek, görüntülemek, dönüştürmek, türev çalışmalar yapmak ve başkalarına dağıtmakta serbesttir. Ayrıca Prysmian, bu tür materyalleri içeren ürünler geliştirmek, üretmek ve pazarlamak da dahil olarak ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, bu materyallerin içerdiği herhangi bir bilgiyi, fikri, konsepti, teknik bilgiyi veya teknikleri, özgürce kullanabilir. Prysmian’a herhangi bir materyal gönderen kullanıcılar , bu tür materyallerin yayımlanmaya uygun olduğunu taahhüt eder ve Pysmian’ı bu materyallerle ilgili olası herhangi bir aleyhte üçüncü şahıs işlem ve eylemine karşı tazmin etmeyi kabul eder.

Yatırımcı İlişkileri

Türk Prysmian Kablo hisse senetleri Borsa İstanbul A.Ş. ulusal pazarında PRKAB koduyla işlem görmektedir.