İnsan Haklarına saygılı hareket edilmesi ve korunması

Genel Bakış

İnsan Haklarına saygılı hareket edilmesi ve korunması

Dünya genelinde, birçok farklı ülkede ve birçok farklı toplulukta faaliyetlerini sürdüren bir şirket olarak Prysmian Group, tüm çalışanlarının ve faaliyetlerinden etkilenen herkesin İnsan Haklarına saygı duyar ve bu haklarını korumak için özveriyle çalışır.
İnsan Hakları Politikamız

Bugün şirket olarak geldiğimiz noktanın özünde tüm insanların itibarlarının, özgürlüklerinin ve eşitliklerinin korunması yatmaktadır.


Şirket olarak, her türlü ayrımcılık ve yolsuzluk ve zorla ve çocuk işçi çalıştırma gibi tüm yasa dışı eylemler ve faaliyetlere şiddetle karşı çıkıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda, genel olarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası İş Örgütünün (ILO) Esas Sözleşmesi çerçevesine atıfta bulunarak hareket ediyoruz ve bu kapsamdaki önerilere, faaliyet gösterdiğimiz her yerde uymaya çalışıyoruz.

Etik Bildirim

Etik Bildirim

Sayfaya git
İnsan Hakları

İnsan Hakları

Sayfaya git
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Sayfaya git