Enerji Dağıtımı

ENERJİ DAĞITIM SİSTEMLERİNİN GELİŞMESİNİ DESTEKLİYORUZ

Enerji geçişini sağlamada kablo çözümlerimiz gelişmiş enerji dağıtım sistemlerinin omurgasını oluşturur.

Dünya çapında gerçekleşen enerji geçişinin temel direği, fosil yakıt bazlı enerji karışımından daha temiz ve daha sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiştir. Sonuç olarak, bu tür yenilenebilir kaynaklarından elde edilen enerjinin entegrasyonu, elektrik şebekelerinin iyileştirilmesini gerektirir. Ayrıca inşaat, ulaşım ve sanayi endüstrilerinde elektriğe olan talebin giderek artmasıyla birlikte, net sıfır hedefiyle geleceğe doğru enerji geçişini hızlandırmak için şebekenin iyileştirilmesi her zamankinden daha önemli olmaktadır.

Prysmian enerji dağıtım çözümleri, şebeke operatörlerine ve yapılara, sanayi şirketlerine ve kurulum ekiplerine, dünyamızın her noktasına gücü sağlayan enerjiyi iletmelerine ve dağıtmalarına yardımcı oluyor.

Genel üretim ve kurulum yeteneklerimizde eşsiziz ve Ar-Ge'ye sarsılmaz bir bağlılığımız var.

Yüksek, orta ve alçak gerilim yer altı kablo sistemlerini tasarlıyor, üretiyor ve kuruyor, ağ bileşenleri, katma değerli mühendislik ve varlık izleme çözümleri ve hizmetleri sağlıyoruz.

Enerji geçişinin etkinleştirilmesinde enerji dağıtımının rolü

AB 2030 yılına kadar sera gazlarının emisyonunu %55’e kadar azaltma sözünü verdi. Bu girişim 2050 yılında iklim nötrleşmesine ulaşmada önemli bir kilometre taşı olacaktır. Komisyonun senaryolarına göre, bu girişim AB’nin toplam enerjisinin %81’ini temsil etmesi gerekecektir.

Yenilenebilir enerjiye tam geçiş ve enerji sistemine entegrasyon için gerekli koşullar güçlü ve birbirine bağlanabilen enerji dağıtım sistemleridir. Hali hazırda Komisyon 2050 yılına kadar onshore ve offshore rüzgar sistemleri için 1300 GW(Günümüzde 180 GW) öngörmektedir.

Yapı, ulaşım ve endüstriyel sektörlerde devam eden elektrifikasyon süreçleri varolan şebekelerin ciddi miktarda artışını gerektirmektedir. Enerji tedariğinde hava koşullarına bağlı değişimleri yönetmek, farklı enerji kaynaklarının entegrasyonun dalgalanmalarını dengelemek için yenilebilir enerji kaynakları ve tüketim alanları arasında güçlü ve dayanıklı bağlantılar gerekmektedir.

Yeni nesil enerji dağıtım sistemleri, enerji altyapılarını daha güçlü, daha dayanıklı hale getirecek ve her koşulda ve konfigürasyonda maksimum performans sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Enerji dağıtımında Connect to lead

Yeni Connect to lead iş stratejisine göre Prysmian, kablo endüstrisini şekillendiren yapısal mega trendlerden kaynaklanan fırsatları yakalamayı ve global bir kablo çözümleri sağlayıcısı olmayı hedefliyor. Bu misyon doğrultusunda Enerji Dağıtımı iş birimi:

  • Enerji dağıtım sistemlerini yenilikçi teknolojiler ile geliştirmeyi desteklerken daha dayanıklı ve sürdürülebilir olması için güncelliyor.
  • Müşteri ilişkilerini sağlamlaştırıyor.

İletişim


Genel Merkez - Mudanya/Bursa

Genel Merkez

Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya 16941 - Bursa