Gizlilik Politikası

Türk Prysmian İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

Bu Gizlilik Politikası, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. (Türk Prysmian) şirketinin, veri sorumlusu (buradan itibaren “Veri Sorumlusu” ya da “Şirket” olarak anılacaktır) sıfatıyla, https://tr.prysmian.com/   adresinden ulaşılabilir web sitesi (buradan itibaren “Web sitesi” olarak anılacaktır) üzerinden ve aracılığıyla, kişisel verilerinizi hangi yöntemlerle ve amaçlarla işlediğini açıklamak için hazırlanmıştır.

Web sitemizi ziyaret eden ve/veya kullanan ya da Web Sitemiz üzerinden sunulan içerikler ve hizmetlerden faydalanan herkesin (buradan itibaren “Kullanıcı” olarak anılacaktır) bu Politikaya tabi olduğunu lütfen unutmayın.

Kullanıcıların kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği no. 2016/679 (“GDPR”) de dahil olmak üzere yürürlükteki veri koruma mevzuatlarına uygun şekilde işlenecektir.

1. Diğer internet sitelerine yönlendirme

Web sitemizde, hem Prysmian Group altındaki diğer kuruluşlar hem de üçüncü taraflarca işletilen diğer internet sitelerinize bağlanabilmeniz için paylaşılan özel linkler yer almaktadır. Şirket üüncü taraflara ait siteler aracılığıyla ve/veya bağlantılı olarak gerçekleşen kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Bu nedenle, Web Sitemiz üzerinden söz konusu internet sitelerine ve/veya sosyal platformlara erişen her Kullanıcı, söz konusu internet sitelerini sağlayan ve yöneten üçüncü tarafların, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verileri nasıl işlendiğini daha iyi anlamak için ilgili sitenin gizlilik politikasını okumalıdır.

2. Toplanan kişisel veri kategorileri

(A)    Trafik verileri
Bu Web Sitesini işletmek için kullanılan bilgisayar sistemleri ve yazılım prosedürleri, normal işleyişleri sırasında, Internet haberleşme protokollerinin kullanımında işlemin bir parçası olarak iletilen bazı kişisel verileri toplarlar.

Bu veri kategorisi aşağıda belirtilenleri kapsar: IP adresleri, tarayıcı türü, işletim sistemi, alan adı ve oturum açıp kapattığınız internet sitesi adresleri, site içindeki Kullanıcılar tarafından ziyaret edilen sayfalar hakkında bilgi, erişim zamanı, Kullanıcının tek bir sayfada kaldığı zaman aralığı, iç yol analizi ve Kullanıcının işletim sistemi ve bilgisayar ortamı ile ilgili diğer parametreler.

Bu teknik veriler/BT verileri sadece toplu olarak ve hiçbir şekilde kişinin kimliğinin anında tespit edilmesini sağlamayacak şekilde toplanır ve işlenir; bu veriler, Web Sitesinde ve Web Sitesine karşı işlenen varsayıma dayalı suçlar durumunda veya resmi makamların talebi halinde, sorumlulukları belirlemek için kullanılabilir.

(B)    Doğrudan Kullanıcıların Paylaştığı Kişisel Veriler

Web Sitemizde, sadece Kullanıcının kendi isteğiyle Şirketimizle paylaşmaya karar verdiği kişisel verileri topladığımız bir kaç bölüm (örneğin haber bültenimize abonelik) vardır. Bu tür durumlarda, Kullanıcı'nın taleplerinin yerine getirilebilmesi için Veri Sorumlusunun, Kullanıcı tarafından paylaşılan verileri toplamak zorunda olduğu anlaşılmalıdır. Veri Sorumlusunun kişisel verilerini toplamasını tercih etmeyen Kullanıcılar bu tür taleplerde bulunmamalıdır.

Buna karşın, Kullanıcılar dilerlerse, kişisel verilerinin Şirket tarafından nasıl ve hangi amaçlarla işlendiğini ayrıntılı bir şekilde açıklayan bu Politikayı okuduktan sonra Web sitemizde sunulan belirli formları doldurarak verilerini bizimle paylaşmakta özgürdürler.

3. Veri işleme amaçları

Web Sitemiz, Prysmian Group bünyesindeki şirketlerin faaliyetleri, ürünleri ve sunduğu hizmetler hakkında bilgi sağlamak amacıyla, dolayısıyla interaktif bir site olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle çoğunlukla Kullanıcı'nın kişisel verilerinin toplanması gerekli değildir.

KVKK ve Genel Veri Koruma Tüzüğünde (GDPR) açıklanan ilkelere göre Web Sitemiz, veri toplama işlemini minimum düzeye indirecek ve aynı zamanda burada açıklanan amaçlara, farklı yollarla ve/veya anonim veri kullanarak ulaşılabilmesinin mümkün olduğu her durumda verilerin işlenmesinden kaçınacak şekilde ayarlanmıştır.

Şirketimiz kişisel verilerinizi sadece aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işleyecektir:

 • Web Sitemizde rahatlıkla gezinmenize olanak vermek,
 • Kullanıcıların, Şirketin sunduğu faaliyetleri, hizmetleri ve ürünleri kolaylıkla araştırmasına ve bunlar hakkında daha fazla bilgi edinmesine olanak vermek;
 • Kullanıcıların taleplerini yanıtlamak ve yerine getirmek;
 • İşe alım süreçlerini yürütmek ve Web Sitemiz üzerinden paylaşılacak Özgeçmişleri toplamak;
 • Yürürlükteki kanunlarda öngörülen ve/veya yetkili makamların taleplerinde veya talimatlarında belirtilen yükümlülüklere uymak;
 • Şirketin ürünleri ve hizmetlerini açıklayan şirket bültenini paylaşmak.

İleride yukarıda belirtilmiş olan amaçlar dışında farklı amaçlar için veri toplanması söz konusu olduğunda, şeffaflığı teşvik etmek ve kullanıcının farkındalığını arttırmak adına bu yeni amaçlarla ilgili yeterli bilgiyi Kullanıcı'yla paylaşmak ve bunun yanı sıra ilgili verilerin işlenmesi için gereken yasal dayanağın (Kullanıcı'nın rızası gibi) mevcut olduğundan emin olmak Şirket'in görevidir.

4. Veri işlemenin yasal dayanağı

Kullanıcı kendisinden talep edilen kişisel verileri, aksi belirtilmedikçe, isteğe bağlı olarak paylaşır, ancak Kullanıcı'nın, Şirket'in talep ettiği verilerden bazılarını paylaşmayı reddetmesi halinde, Kullanıcı'nın talebinin yerine getirilmesi ya da belirli hizmetlerin (şirket bülteni gibi) sunulması mümkün olmayabilir.

Yukarıda paragraf a) ile e) arasında belirtilmiş olan işleme faaliyetleri, doğrudan Kullanıcı tarafından talep edilen hizmetlerin sunulması ve ifası, Veri Sorumlusunun tabi olduğu yasal yükümlülüğe uyulması gibi farklı hukuki dayanaklar gereği toplandığı için Kullanıcı'nın rızasının alınması gerekli değildir.

Kullanıcı'nın tanıtım bültenlerimizi alabilmek için kayıt yaptırmış olması gerekiyor olsa da Şirket, Kullanıcı'nın önceden açık rızasını almadığı sürece bu tür iletişim araçlarını kullanamaz.

5. İşleme yöntemleri ve veri güvenliği

Kişisel veriler, kanunlara uygun ve adil bir şekilde, yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar için, yürürlükteki mevzuat ile ortaya koyulan temel esaslara uygun olarak toplanır ve işlenir.

Veri işleme faaliyetleri, manüel ve elektronik olarak ya da bilgi teknolojisi araçları kullanılarak gerçekleştirilir. Özellikle kişisel verinin kazayla ya da yasadışı yollarla imhası, kaybolması, değiştirilmesi, izinsiz ifşası ya da izinsiz erişimi veya daha genel olarak verilerin, toplama amaçlarına aykırı şekilde işlenmesi risklerini azaltmak amacıyla veriler, veri güvenliğini ve gizliliğini korumaya yönelik teknik ve kurumsal önlemler alınarak işlenir.

Veriler, Veri Sorumlusu'nun yetkisi altında, yalnızca verilere erişme ve işleme konusunda tam yetkilendirilmiş kişilerce, Şirketin verdiği talimatlara ve yürürlükteki veri koruma kanunlarına ve yönetmeliklerine uygun olarak işlenecektir.

6. Üçüncü taraflarla iletişimler

Web Sitemiz üzerinden toplanan kişisel veriler, Kullanıcı'nın açık rızası olmadan üçüncü taraflara açıklanmaz veya paylaşılmaz.

Şirket'in, yukarıda açıklanan amaçların yerine getirilmesiyle bağlantılı veya gerekli olan spesifik hizmetleri ifa etmelerine olanak vermek için verileri, üçüncü taraf tedarikçilere veya ortaklara (örneğin hizmet sağlayıcıları, postacılar, hosting sağlayıcılar, IT şirketleri, iletişim kurumları) sunması durumunda, söz konusu üçüncü tarafların, yetkisi, tecrübesi ve güvenilir olması gereği veri işlemcisi olarak görevlendirilmesinden ve bu üçüncü taraflara, kişisel verilerin güvenliğine ilişkin spesifik talimatlar verilmesinden Veri Sorumlusu sorumlu olacaktır. Görevlendirilen veri işlemcilerin güncellenmiş bir listesine dilediğiniz zaman Şirkete, aşağıda açıklandığı gibi yazılı talep göndererek ulaşabilirsiniz.

Bağlayıcı kararların ve taleplerin ve ayrıca yürürlükteki yasal hükümlerin öngördüğü durumlarda Kullanıcılara ait kişisel verileri, kamu kuruluşları ve adli makamlar gibi üçüncü taraflarla paylaşmak zorunda olduğumuzu kabul ediyorsunuz.

Web Sitemizde Facebook, Linkedin Pixel çerezleri kullanılmaktadır; bu çerezler, Prysmian Group'a, Facebook ve Linkedin sosyal medya platformlarında yayınlanan reklamlar nedeniyle kendi web sitesinde gerçekleşen sohbetleri takip etmek olanağı vermektedir.

7. Veri saklama

Web Sitesi tarafından toplanan kişisel veriler, Kullanıcı'nın kimliğinin belirlenmesine olanak verecek formatta, verilerin ilk başta toplanma amacını yerine getirmek için gereken süreyle sınırlı olmak üzere ve her halükarda yürürlükteki kanunlar ve yönetmeliklerde belirtilmiş olan süre boyunca muhafaza edilecektir; veriler aynı zamanda gerektiğinde, Veri Sorumlusunun haklarının uygulanmasına ve korunmasına olanak vermek için de (kanunda öngörülen saklama sürelerine ve zaman aşımı sürelerine uygun olarak) muhafaza edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda veriye ilişkin ihtiyaç ortadan kalktığında veriler kesin olarak iptal edilecek veya anonim hale getirilecektir.

8. Çerezler (çapraz başvuru)

Bu Web Sitesinde çerezlerin nasıl kurulduğu ve kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi için lütfen  Çerez Politikası'na bakınız.

9. Verilerin yurt dışına aktarılması

Veri Sorumlusu'nun iş faaliyetlerinin uluslararası nitelikte olması itibarıyla veriler, yalnızca yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak koşuluyla, Prysmian Group bünyesindeki, Avrupa Birliği bölgesinde ve dışında kurulmuş şirketler tarafından yurt dışına aktarılabilir ve yurt dışında işlenebilir.

Bir verinin, yurt dışına aktarılacağı her durumda ilgili aktarma işlemi, KVKK ve ilgili mevzuat gereği spesifik veri koruma güvencelerine tabi olacaktır.

10. Veri sahibinin hakları

Kullanıcı dilediği zaman aşağıdakiler de dahil olmak üzere KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanabilir.

 • kişisel verilerine erişme, Veri Sorumlusunun amaçlarına uygun hareket ettiğine dair kanıt toplama, veri kategorilerine, verilerin açıklanması muhtemel alıcılara, geçerli saklama süresine, otomatik karar verme süreçlerinin mevcut olup olmadığına ilişkin bilgilere erişme;
 • kendisine iletilen hatalı kişisel verilerin derhal düzeltilmesini talep etme;
 • kanunlarca gerekli görülen durumlarda verilerinin silinmesini talep etme;
 • mümkün olduğunda verilerin işlenmesine ilişkin kısıtlamalar getirilmesini sağlama;
 • Veri Sorumlusuna iletilen verilerin taşınabilir formatta hazırlanmasını talep etme,  örneğin  verilerin yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta iletilmesi ve aynı zamanda söz konusu verilerin, yürürlükteki kanunlarca talep edilen her durumda, Şirket tarafından herhangi bir engellemeye maruz kalmadan, başka bir veri sorumlusuna aktarılması;
 • Yetkili Denetim Makamlarına şikayette bulunma (İtalya'da , Autorità Garante per la protezione dei dati personali Türkiye’de Kişisel Verileri Koruma Kurumu).

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için ya da ek bilgi ve/veya açıklama taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafımıza iletebilirsiniz. Başvurularınızı aynı zamanda [email protected] adresinden bize gönderebilirsiniz.

11. Veri sorumlusu

Veri Sorumlusu Türkiye kanunları uyarınca kurulmuş, ticari merkezi Ömer Bey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudaya/Bursa (Türkiye) adresinde bulunan Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.. şirketidir.

Veri Sorumlusu'nun Veri Koruma Görevlisine ulaşmak için aşağıdaki adrese eposta gönderebilirsiniz: [email protected].

12. Politikanın güncellenmesi

Veri Sorumlusu, yeni uygulamaya konacak yasal hükümlere uyumu sağlamak ve/veya yeni hizmetleri dahil etmek için dilediği zaman bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapma ve/veya güncelleme hakkına sahiptir. Dolayısıyla Kullanıcılara belirli aralıklarla bu sayfayı ziyaret etmelerini öneriyoruz.

Aşağıda bu politikanın en son versiyonunun yüklendiği tarih belirtilmiştir.

Son Güncelleme: 12.3.2021