Bakır Telekom ve Fiber Optik Kabloları Rumuzlandırmaları

Bakır Telekom, Fiber Optik ve Enstrümantasyon Kabloları ve Rumuzlandırmaları
Telekomünikasyon sektörü, hiç kuşkusuz son yılların en gözde sektörlerinden biridir. Haberleşmenin önemi, tartışılmaz bir boyut almış ve insanlar için vazgeçilmez bir özgürlük haline gelmiştir. Günlük hayatın her alanına giren teknolojinin altyapısında, kablo sektörünün rolü oldukça önemlidir. Haberleşme kabloları genel anlamda bakır ve fiber optik kablolar olarak ayrılabilir.

Telekom kablo üretim

Resim 1: Telekom kablo üretim

Bakır kablolar; dahili/harici telefon kabloları, sinyal ve kumanda kabloları, anten kabloları, tesisat kabloları, data kabloları, endüstriyel haberleşme kabloları, demiryolları sinyalizasyon kabloları şeklinde sınıflandırılabilir. Günden güne ilerleyen teknoloji ile birlikte, telekom şebekeleri de, teknolojinin paralelinde gelişimini sürdürmektedir. Telekom şebekelerindeki gelişim kablo sektörünü de tetiklemiş ve çözüm, fiber optik kablolar ile gelmiştir. Fiber optik kablolar; geniş bant aralığı, düşük kayıp, elektromanyetik bağışıklık, küçük boyut ve hafiflik gibi birçok özelliğiyle bakır kablolara üstünlük sağlamaktadır.

Fiber elyaf görünüm

Resim 2: Fiber elyaf görünüm

Enstrümantasyon kabloları; zorlu endüstriyel koşullara dayanıklı, özel kablolardır. Bu kablolar genellikle, petrol ve gaz sektöründe kullanılmaktadır. İzolasyon malzemesi (PVC, PE, XLPE LSZH...), kablonun ekranlı/zırhlı olup olmadığı, dış kılıf malzemesi (PVC, PE, LSOH...), fiber optik kablonun öz yapısı, kullanılan fiberin cinsi gibi birçok önemli bilgi ve kablo rumuzları yardımıyla tarif edilebilmektedir. Kablo yapısının yanında, farklı ülke ve üreticilere göre, kablo isimlendirmeleri çeşitlilik göstermektedir. Aşağıda bakır telekom, fiber optik ve enstrümantasyon kablolarının rumuzları ile ilgili ayrıntılı bilgi, örnekleriyle verilmiştir.

Bakır telekom fiber optik rumuzlandırmaları 2

Bakır telekom fiber optik rumuzlandırmaları 3

Bakır telekom fiber optik rumuzlandırmaları 4

Bakır telekom fiber optik rumuzlandırmaları 5

Bakır telekom fiber optik rumuzlandırmaları 6

Bakır telekom fiber optik rumuzlandırmaları 7

Zekeriya ŞİRİN, Can ALTINGÖZ
e-posta: [email protected],  [email protected]