CPR Teknik Terimler

CPR hakkında Avrupa’da yayımlanan teknik şartname ve yönetmeliklerde sözü geçen bazı İngilizce terim ve tanımlamalar, Türkiye’de de ortak bir dil temin edilebilmesi amacıyla aşağıdaki şekilde kullanılabilir.

“Yapı Malzemeleri Yönetmeliği”nin amacı, yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve malzemelere CE işaretinin iliştirilmesinin kurallarını oluşturarak yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bununla birlikte yapı malzemelerinin performansları ile ilgili olarak güvenilir bir bilgi kaynağı oluşturmaktır.

Bu amaçla, yapı malzemelerinin düzenli ve kararlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan metotları tanımlayan “ortak teknik bir dil” oluşturulmuş ve “uyumlaştırılmış teknik şartname” lerde de detaylı olarak açıklanmıştır. Bu ortak dili hem üreticiler ürünlerinin performanslarını beyan ederken, hem düzenleyici kurumlar üreticilerden isteyecekleri gereklilikleri belirtirken, hem de son kullanıcılar yapılarında kullanılacak en uygun ürünü seçerken kullanabilecekler.

CPR hakkında Avrupa’da yayınlanan teknik şartname ve yönetmeliklerde sözü geçen bazı İngilizce terim ve tanımlamalar, Türkiye’de de ortak bir dil temin edilebilmesi amacıyla aşağıdaki şekilde kullanılabilir.

AoC (Attestation of Conformity) Uygunluk Teyidi
AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması (PDDD)
CE (Conformité Européenne) Avrupa Birliği Uygunluk İşareti
CEN (European Committee for Standardization) Avrupa Standardizasyon Komitesi
CENELEC Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi
CPD (Construction Products Directive) Yapı Malzemeleri Direktifi
CPR (Construction Products Regulation) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
DoP (Declaration of Performance) Performans Beyanı
Euroclasses Avrupa Sınıfları
ETSI (European Telecommunications Standards Institute) Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü
EXAP (Extended Application) Genişletilmiş Uygulama
FIGRA (Fire Growth Rate Index) Yangın Büyüme Hız İndisi
Flaming Droplets/Particles Alev Damlaları/Partikülleri
FPC (Factory Production Control) Fabrika Üretim Kontrolü
FS (Flame Spread) Alev Yayılımı
Harmonised Technical Specification Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
HRR – Heat Release Rate Açığa Çıkan Isı Değeri
ISO (International Organization for Standardization) Uluslararası StandartlarTeşkilâtı
LVD (Low Voltage Directive) Alçak Gerilim Direktifi
Market Surveillance Piyasa Gözetimi
NB (Notified Body) Onaylanmış Kuruluş
NPD (No Performance Declared) Performans Belirlenmemiştir
OJEU (Official Journal of the EU ) Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
Reaction to Fire Performance Yangına Tepki Performansı
Resistance to Fire Performance Yangına Dayanım Performansı
SPR (Some Production Rate) Duman Oluşum Değeri
THR (Total Heat Release) Açığa ıkan Toplam Isı
Transition Period Geçiş Süreci
TSP (Total Smoke Production) Toplam Duman Oluşumu