CPR Teknik Kılavuzu

CPR, yapılarda kullanılan her türlü güç, kontrol ve iletişim kablolarının yangına karşı performans beyanlarını ve CE işaretlemesini zorunlu kılar.